Politechnika bez barier

164
Politechnika Białostocka zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej badania świadomości odnoszącej się funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczności w Uczelni.
Jest przeprowadzana w celu lepszego rozpoznania i likwidacji barier, na które mogą natknąć się osoby z niepełnosprawnościami.
Dzięki niej zostanie poznany również stopień świadomości związanej z funkcjonowaniem tych osób.
Ankieta jest anonimowa.
Jest skierowana do studentów, pracowników lub absolwentów Politechniki Białostockiej.