Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu 500 zł dla niepełnosprawnych

274

Nowy typ wsparcia dla osób, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, korzystających z emerytury, renty lub zasiłku stałego zakłada projekt ustawy, który został przyjęty 9 lipca 2019 roku przez rząd.

Comiesięczny dodatek ma obowiązywać od 1 października 2019 roku.

Okazało się, że treść ostatecznie przyjętego przez Radę Ministrów projektu różni się znacząco od tego, co zawierał dokument umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w zeszłym tygodniu. W tamtej wersji mówiło się o świadczeniu, które ma przysługiwać w różnej wysokości, nie większej niż 500 zł osobom otrzymującym poniżej 1600 zł.

Ostatecznie w projekcie jest mowa, że każda osoba, której dochód nie przekracza 1100 zł dostanie dokładnie 500 zł.

Świadczenie, na wniosek osoby uprawnionej, będzie przyznawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy lub inny organ emerytalno-rentowy. Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana również składka na ubezpieczenie zdrowotne.