Kolory
Tekst
Strona główna Świadczenia Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat

Od 1 listopada 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  • osobie, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją (o ile przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Jakie wnioski złożyć?

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku znajdującego się przy ul. Klepackiej 18. Jeśli chcemy złożyć wniosek online, to można to zrobić za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

Informacja: 85 748 98 59
dsr@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast