Świadczenie usług opieki wytchnieniowej – rozstrzygnięcie konkursu

274

Prezydent Miasta Białystok wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2019 roku: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku opiekę wytchnieniową świadczyć będą:

  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI (nazwa zadania: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej u ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej)
  • Spółdzielnia Socjalna „Sukurs” (nazwa zadania: Podnoszenie jakości życia – opieka wytchnieniowa)
  • Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”w Białymstoku (nazwa zadania: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi).