Świadczenie uzupełniające – podniesiono próg dochodowy

416

30 lipca 2019 roku senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła poprawki do projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Podwyższono limit dochodowy z 1100 zł do 1600 zł brutto. Do tego limitu nie będzie się wliczać renta rodzinna z różnych systemów zabezpieczenia społecznego.

Do ustawy wprowadzono też zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeśli osoba uprawniona przekroczy kwotę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 1100 zł brutto), nie zostanie pozbawiona możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego do granicy 1600 zł brutto (czyli jeśli dochód osoby wynosi 1101 zł to otrzyma 499 złotych).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta i ma zacząć obowiązywać od 1 października 2019.