Ważność karty parkingowej

685
karta parkingowa

1 lipca 2019 r. mija pięć lat od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych.

Nowe karty, wydane na podstawie orzeczeń przyznanych na stałe, ważne są 5 lat, a data ważności karty jest na niej oznaczona. Osoba, która ma przyznane orzeczenie na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat, po upływie tych 5 lat musi zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie musi ponownie się orzekać.

Osoby posiadające orzeczenia na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat, wydane po 1 lipca 2014 r. ze wskazaniem do karty parkingowej, mogą składać wniosek o wydanie karty już dzień po upływie terminu ważności uprawnienia. Wydanie karty parkingowej w tym przypadku to czynność czysto techniczna, polegająca na wydrukowaniu nowego dokumentu. Jedyną niedogodnością jest to, że osoba wnioskująca o kartę parkingową musi ponownie stawić się w powiatowym zespole i podpisać wniosek o nią w obecności pracownika zespołu.

Pozostałe osoby z terminowymi orzeczeniami (wydanymi do konkretnej daty) po upływie ważności decyzji powinny złożyć wnioski o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu bądź o niepełnosprawności. O tym, czy ponownie będzie przyznana karta parkingowa, decyduje skład orzekający.

Karta parkingowa wymieniana jest w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że osoba, która czeka na wydanie karty parkingowej, mimo że posiada ważne orzeczenie o spełnianiu przesłanek do wydania karty, nie może w tym czasie korzystać z jej przywilejów. Parkując na „kopercie” bez karty wystawionej za szybą w sposób czytelny, może otrzymać mandat i mieć odholowany samochód.

Więcej informacji pod adresem:

Karta parkingowa