Wsparcie dla niepełnosprawnych – opieka wytchnieniowa

189

Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Białymstoku będą mogli skorzystać z usług obejmujących opiekę wytchnieniową. Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację tego zadania publicznego.

Celem opieki wytchnieniowej jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia czy domu pomocy społecznej. Przedsięwzięcie obejmuje takie działania, jak udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, opieka higieniczna i kontakt z otoczeniem. Z usług opieki wytchnieniowej będzie można korzystać od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Podmioty zainteresowane udziałem w otwartym konkursie ofert na zgłoszenie mają czas do 23 lipca 2019 r. Oferty mają być przekazywane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej na adres Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1 (pok. 10).