ZUS – Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019

69

17 maja 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych obchodzi w całym kraju pod hasłem „Żyj aktywnie!” Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

Wydarzenie organizowane jest w wielu miastach w Polsce. W siedzibie oddziału w Białymstoku przy ul. Młynowej 29 (budynek A) w Sali Obsługi Klientów wydarzenie to odbędzie się w godzinach od 10:00 do 13:00.

Harmonogram wydarzenia:

  • 10:00 – 13:00 stanowiska z poradnictwem eksperckim
  • 10:00 – 13:00 kiermasz prac podopiecznych Ośrodka Dziennego Pobytu dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • 10:00 – 13:00 wystawa prac podopiecznych Ośrodka Dziennego Pobytu dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Na wydarzenie zostały zaproszone instytucje:

  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Fundacja Aktywizacja

U ekspertów z poszczególnych instytucji można dowiedzieć się:

  • ZUS – jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie inne świadczenia Ci się należą; będziesz mógł także założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych na www.zus.pl, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet,
  • PFRON – jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także o Systemie Obsługi Dofinansowań, programie wyrównywania różnic między regionami,
  • NFZ – o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy wyrobów medycznych), jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia; będziesz mógł także dowiedzieć się, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje, oraz uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).