Strona główna Instytucje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych logoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest organem administracji publicznej wspierającym rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Główną misją PFRON jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 • gromadzi i dystrybuuje środki na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych Fundusz,
 • pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (m.in SODIR).

Ze środków PFRON dofinansowywane są między innymi:

 • wynagrodzenia osób niepełnosprawnych,
 • refundacje składek ZUS dla osób uprawnionych m.in niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą oraz składek KRUS dla niepełnosprawnych rolników i ich domowników,
 • przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej  lub rolniczej przez osoby niepełnosprawne,
 • imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne osób niepełnosprawnych,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
 • zakupy sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
 • edukacja osób niepełnosprawnych,
 • działania organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wśród ustawowych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyróżniamy:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obecnie realizuje następujące programy:

Dane kontaktowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Podlaski

ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok

85 733 87 00
bialystok@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast