Strona główna Lekki stopień niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Organem wydającym orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności jest Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku. O orzecznictwie do celów pozarentowych można przeczytać pod tym adresem.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności pozwala na korzystanie z wielu form pomocy. Poniżej przedstawiono prawa, ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ulgi i uprawnienia

Osobom z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI przysługuje:

 • PKP i PKS
  • nie przysługują zniżki przy zakupie biletów za przejazdy,
  • wyjątkiem jest młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz niepełnosprawni studenci do 26. roku życia – przysługuje im zniżka 78% na przejazd z domu do szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, poradni specjalistycznej itd. Konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego cel podróży,
 • Komunikacja Miejska w Białymstoku
  • bezpłatne przejazdy dzieciom i młodzieży do 25. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobom z niepełnosprawnością oznaczonej symbolem 01-U (upośledzenie umysłowe) lub 02-P (choroby psychiczne) wraz z opiekunem,
  • stopień lekki – ulga 50%,
 • miejski przewóz osób niepełnosprawnych – ale pomoc ta jest skierowana głównie do osób poruszających się na wózkach lub z dysfunkcją kończyn dolnych,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, które nabyły na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery lub samochody osobowe, ale ich niepełnosprawność wynika ze schorzenia narządu ruchu,
 • ulga 50% w opłacie paszportowej.

Dofinansowania

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

Pracownik

Pracującej osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności przysługuje:

 • czas pracy: maksymalnie 8 godzin na dobę i maksymalnie 40 godzin tygodniowo,
 • 15 minut przerwy pracy wliczanej do czasu pracy, jeśli pracuje co najmniej 6 godzin,
 • racjonalne usprawnienie, tzn. przeprowadzenie koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby (np. likwidacja bariery architektonicznej).

Pracodawca

Pracodawca zatrudniający osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności, o ile spełni warunki, może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Może starać się również o:

Własna działalność gospodarcza

Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności otwierając własną działalność gospodarczą może też liczyć na:

Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy i zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy może wziąć udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast